Vi vill fortfarande göra Väster till ett tryggare bostadsområde

2011 delade vi ut ett flygblad, där budskapet var att vi önskade få in de boendes synpunkter på vad vi kan göra för att området ska bli tryggare. Vi fick in många kloka synpunkter som Alliansen förmedlade till sittande majoritet S, V och Mp. Majoritetens replik blev att Alliansen slår in öppna dörrar, att de […]

Varamobaden ska utvecklas till den vackra pärla den är!

Alliansen i Motala vill att Varamobaden ska utvecklas till den vackra pärla den är En mötesplats för gammal som ung, Motalabo eller turist, rörelseidkare eller gäst, i Varamobaden ska alla kunna känna att det är deras plats för nöje, vänskap och rekreation. Därför kan vi inte vänta med att förenkla för företagare att växa i […]

Vi vill göra Väster till ett tryggare bostadsområde

För oss är tryggheten viktig. Finns inte trygghet finns inte möjlighet till välbefinnande. Alliansen vill införa trygghetsvandringar i ditt område, där ni tillsammans med företrädare från kommunen går runt i området och du som boende berättar och visar var du känner dig otrygg. Det kan handla om enkla lösningar som att göra buskarna glesare eller […]