Okategoriserade

Inga hållbara argument mot ett tågstopp

MVT Debattartikel Det är Kollektivtrafikmyndigheten i Region Örebro län som slutligen har beslutat att avslå om ett tågstopp i Godegård. Flera av deras motiveringar för ett avslag anser jag kan ifrågasättas. Man anser t ex att för personer som bor längre bort än 650 meter avtar benägenheten att ta sig till en hållplats drastiskt. Jag […]

Okategoriserade

Konkurrensutsätt mer verksamhet

MVT Debattartikel  Innan jul förra året presenterade tjänstemän på socialförvaltningen ett gediget förslag för att få ner kostnaderna inom socialnämndens område för ansvariga politiker. Det slutade med att socialnämnden på årets första sammanträde beslutade om åtgärder som sparar cirka tre miljoner kronor. I ett läge där det ekonomiska underskottet 2015 i socialnämnden är cirka 25 […]

Okategoriserade

Använd Solbacken på rätt sätt

MVT Debattartikel Svar på ”Seniorerna räcker till oss alla” i MVT 2016-01-16. Friskvård är viktigt i livets alla åldrar. Genom att träna kroppen starkare kan man skjuta upp omsorgsbehovet och hålla sig frisk längre. Det är viktigt för individen och för kommunen i och med den demografiutmaning Motala står inför. Vi önskar att alla kan […]

Okategoriserade

Tågstopp i Godegård efter tio års kamp?

MVT Debattartikel Att få ett tågstopp i Godegård är verkligen att ta tillvara på lågt hängande frukter. Infrastrukturen finns i form av en fungerande järnväg sedan 1873, 16 tåg passerar måndag-fredag, något färre under veckosluten, inga investeringar i järnvägsanläggningen behövs, endast en perrong, vindskydd, p-plats och ett staket för under en halv miljon kronor som […]

Okategoriserade

Alliansens konkreta lösningar

MVT Debattartikel I ett svar den 5/1 med rubriken ”Vi är vakna och tar ansvar” på debattartikeln den 24/12 i MVT om Alliansens oro för kommunens ekonomi, skriver tre företrädare för Solidariskt Motala att Alliansen inte har presenterat några konkreta lösningar när vi inte kompenserar nämnderna för löneökningarna. I Alliansens budgetalternativ kan man bland annat […]