Beslutet kommer att slå mot de svaga

MVT Debattartikel Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet beslutade tillsammans med Sverigedemokraterna på socialnämndens senaste sammanträde att avveckla dagstugan Korallen. Förvaltningen har redan i uppdrag att se över framtiden för annan daglig verksamhet. Parallellt med beslutet att spara in 800 000 kronor på daglig verksamhet får Hälsocenter vara kvar, om än med högre avgifter och begränsad träningstid. […]

Låt oss slippa arbetssättet

MVT Debattartikel Ett drygt år har gått sedan debatten blossade upp runt Villa Ekenäs – en debatt som överlägset tog förstaplatsen i 2015 års politiska diskussion i Motala. Den rödgröna majoriteten initierade ett arbete för en samverkan och samlokalisering av SU-gruppen på Ekenäs (bildningsförvaltningen) och Båten (socialförvaltningen) – två enheter med olika uppdrag men båda […]

Låt oss ta tillvara på drivkraften

MVT Debattartikel Svar till Camilla Egberth (S) ”Mot en företagsmiljö i toppklass” Camilla Egberth (S) skriver att Motala är på väg mot en företagsmiljö i toppklass, och att det är Solidariskt Motalas förtjänst genom politiska satsningar. Jag håller med Camilla om att Motalas företagsklimat är ett resultat av Solidariskt Motalas politik – jag vill dock […]