Nystart Motalas budgetförslag för 2010

Samarbetspartierna inom Nystart Motala, Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och SPI, lägger fram en gemensam budget. Visionen för Motala är att ”Motala ska vara en attraktiv och innovativ del i Östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka” Vi förverkligar visionen genom olika strategier och de gemensamma inriktningsmål som vi prioriterar inom planperioden; kund/medborgare, […]

Vi tar ansvar för jobben i Motala!

– Vi vill skapa 1000 nya jobb i Motala – Vi lockar hit företag genom ökad marknadsföring och ett gott företagsklimat – Vi har fått hit nationella investeringar på ca 4 miljarder i vägar och järnvägar – Vi ökar möjligheterna till utbildning som motsvarar företagens efterfrågan på kompetens – Vi utvecklar centrum, G:a Motala Verkstad […]

Vi tar ansvar för miljön och Motalas ekonomi!

– Vi håller ordning på kommunens ekonomi även i tuffa tider – Vi investerar i projekt som minskar kostnaderna – Vi vårdar våra byggnader, gator och cykelvägar – Vi utvecklar biogasproduktion i Motala och satsar på biogasdrift i fordon – Vi energieffektiviserar våra byggnader – Vi satsar på kollektivtrafiken Annonsekonmilj