Vi tar ansvar för jobben i Motala!

– Vi vill skapa 1000 nya jobb i Motala – Vi lockar hit företag genom ökad marknadsföring och ett gott företagsklimat – Vi har fått hit nationella investeringar på ca 4 miljarder i vägar och järnvägar – Vi ökar möjligheterna till utbildning som motsvarar företagens efterfrågan på kompetens – Vi utvecklar centrum, G:a Motala Verkstad […]

Vi tar ansvar för miljön och Motalas ekonomi!

– Vi håller ordning på kommunens ekonomi även i tuffa tider – Vi investerar i projekt som minskar kostnaderna – Vi vårdar våra byggnader, gator och cykelvägar – Vi utvecklar biogasproduktion i Motala och satsar på biogasdrift i fordon – Vi energieffektiviserar våra byggnader – Vi satsar på kollektivtrafiken Annonsekonmilj