Ett smalare men vassare Platen

MVT Debattartikel Vi borgerliga partier har under många år förespråkat att den allmännyttiga Bostadsstiftelsen Platen borde minska i storlek av flera skäl. I en kommun som Motala är det särskilt viktigt att släppa in andra aktörer för att få en positiv utveckling på bostadsmarknaden. Nya aktörer innebär en vitalisering och nya impulser. Nya aktörer kan […]

Allt att vinna på alternativa driftsformer

MVT Insändare – Svar  Svar till Gunnar Johanssons ”Kommunal verksamhet har allt att vinna på intraprenad” i MVT 30/8. För Alliansen är saken klar. Motala kommun ska få ut bästa möjliga välfärd ur varje skattekrona. Vi strävar efter att få högsta möjliga kvalitet i kommunens verksamheter. Det kan vara en kommunalt driven verksamhet som lyckas […]

Cafédialog

Har du frågor om kommunal politik eller bara vill fika tillsammans med Alliansföreträdare, är vi på Café Ströget torsdagar jämna veckor 16:00-18:00 för att svara på dina frågor. Vi börjar torsdagen den 25/8 med Allianspartiernas gruppledare och oppositionsråd. 25/8 – Gruppledare/Oppostionsrådet 8/9 – Personalnämnden 22/9 – Bildningsnämnden 6/10 – Alliansen i Bostadsstiftelsen Platen 20/10 – Plan- […]