Okategoriserade

Nystart Motalas budgetförslag för 2010

Samarbetspartierna inom Nystart Motala, Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och SPI, lägger fram en gemensam budget. Visionen för Motala är att ”Motala ska vara en attraktiv och innovativ del i Östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka” Vi förverkligar visionen genom olika strategier och de gemensamma inriktningsmål som vi prioriterar inom planperioden; kund/medborgare, […]