Med ansvar för Motalas framtid

MVT Debattartikel Svar till Camilla Egberth (S), Kerstin Lundberg (V) och Mats Johannesson (Mp) ”Nu växer vi tillsammans” i MVT 24/10. Alliansen delar Solidariskt Motalas positiva syn på befolkningsökningen i Motala kommun. Det är härligt att kommunen växer och vi ser möjligheterna med ett växande Motala. Vi har däremot en annan syn på de utmaningar […]

Ett smalare men vassare Platen

MVT Debattartikel Vi borgerliga partier har under många år förespråkat att den allmännyttiga Bostadsstiftelsen Platen borde minska i storlek av flera skäl. I en kommun som Motala är det särskilt viktigt att släppa in andra aktörer för att få en positiv utveckling på bostadsmarknaden. Nya aktörer innebär en vitalisering och nya impulser. Nya aktörer kan […]