Okategoriserade

Vi vill ha nolltolerans mot svarta hyreskontrakt

MVT Insändare Vi vill ha nolltolerans mot svarta hyreskontrakt Under de senare åren har Motalas befolkning ökat markant och lägenhetsbeståndet är i princip uthyrt. Nu har problemet med svarta hyreskontrakt dykt upp hos Bostadsstiftelsen Platen. Vi har tagit upp frågan i Platens styrelse. Att det i vissa fall handlar om olagligheter är helt uppenbart och […]

Okategoriserade

Allt att vinna på alternativa driftsformer

MVT Insändare – Svar  Svar till Gunnar Johanssons ”Kommunal verksamhet har allt att vinna på intraprenad” i MVT 30/8. För Alliansen är saken klar. Motala kommun ska få ut bästa möjliga välfärd ur varje skattekrona. Vi strävar efter att få högsta möjliga kvalitet i kommunens verksamheter. Det kan vara en kommunalt driven verksamhet som lyckas […]

Okategoriserade

Kritiken hade varit densamma

MVT Insändare – Svar Svar till Leif Cederqvist (S) ”Misstänkliggör verksamhet som drivs av den offentliga sektorn”. Självklart hade vi haft samma kritik om Hälsocenter drevs i privat regi och störde boende på Solbacken. Kvaliteten är viktigast. Men verkligheten i dag är att kommunen bidrar till otrygghet hos de dementa samtidigt som man bedriver verksamhet […]

Okategoriserade

Valfrihet, mångfald och ny teknik effektiviserar kommunen

MVT Insändare – Svar Svar på Gunnar Johanssons insändare i MVT den 23 juli. Gunnar Johansson sågar samtliga förslag som Allians för Motalas har föreslagit för att åter få kommunens ekonomin i balans. Vi föreslår bl a ett ökat fokus på effektiviseringar av den kommunala verksamheten. Det innebär inte att kommunens anställda ska springa fortare, […]

Okategoriserade

Svar till Gubbstrutten

MVT Insändare – Svar I MVT den 4 juni skriver skribenten om beslutet gällande samordning av SU-grupp Villa Ekenäs och Båten. Skribenten hävdar att det inte finns ett enda parti i kommunen som förtjänar en röst i nästa val. Allians för Motala vill påminna om att beslutet, som togs i bildnings- och socialnämnden, klubbades igenom […]