Framtidens Motala är här imorgon

Redan idag måste vi börja bygga för det som kommer. Allianspartierna ser ett Motala där kärnverksamheterna är de bästa i Sverige med anställda som trivs. Vi ser också ett konkurrensutsatt Motala där personal inom äldreomsorgen får välja sin arbetsgivare, där ekonomin är i balans och där kvaliteten – inte ideologi – alltid väger tyngst. De […]

Hur väljer du?

  Alliansen i Motala håller ihop och lovar: Mer kunskap i skolan och bättre barnomsorg Bättre underhåll av kommunens gator, vägar och fastigheter Större självbestämmande för individen, familjen och anhöriga Fler bostäder både i centrala och sjönära lägen Bättre vattenkvalité i Vättern och Boren Bättre förutsättningar för en levande landsbygd Fler jobb i Motala med […]

Kampanj: Fler jobb, mer tillväxt och 100 000 nya bostäder

Sveriges ekonomi står starkare än på länge. Trots krisen har över 250 000 fler människor fått ett jobb att gå till. Men det är bara början. Alliansen vill bygga Sverige ännu starkare. Vinner vi valet vill vi göra historiska satsningar på jobb, bostäder, kollektivtrafik och vägar. Med Sverigebygget lägger vi grund för fler jobb och […]

Vi vill fortfarande göra Väster till ett tryggare bostadsområde

2011 delade vi ut ett flygblad, där budskapet var att vi önskade få in de boendes synpunkter på vad vi kan göra för att området ska bli tryggare. Vi fick in många kloka synpunkter som Alliansen förmedlade till sittande majoritet S, V och Mp. Majoritetens replik blev att Alliansen slår in öppna dörrar, att de […]