Okategoriserade

Alliansen fortsätter samhällsbygget i Motala

Som alla vet är Motala kommun i en tillväxtfas där det finns stora behov av bostäder. Tyvärr har det byggts alldeles för lite under de senaste 10 åren och nu har vi tyvärr en stor brist på bostäder vilket negativt påverkar möjligheten att växa som kommun.

Som Alliansen tydligt indikerat i vår budget för både 2019 och 2020, vill vi ta ett krafttag på detta område och har under tiden vi styrt initierat många saker som främjar byggandet. Det innebär förhoppningsvis att bostadsbyggandet kraftigt ökar, samtidigt som det befintliga beståndet av bostäder behöver nyttjas bättre. Kommunen kan inte bygga allt, men vi kan vara en möjliggörare!

Det är ett högt tryck på efterfrågan av villatomter både i Motala tätort och i kommunens mindre orter, men när vi tillträdde efter valet 2018 saknades tomtberedskap. Därför har vi jobbat hårt med att initiera nya projekt och påskynda arbetet med detaljplaner så att vi kan få fram tomter – inte bara för villor utan också för många fler flerbostadshus.

Och plötsligt händer det – på relativt kort tid har saker och ting tagit fart. Tjänstemännen har jobbat hårt för att förverkliga de tuffa målen Alliansen satt upp och nu börjar de visa resultat. Därför är det mycket glädjande för oss att kunna redovisa den gedigna listan på bostadsprojekt som är igång:

• Bostäder i centrum på Gallerians tak och på parkeringen vid Systembolaget
• Nytt bostadsområde vid Södra Stranden (Stenavadet)
• Bostäder/hotell vid Lyckorna samt bostäder vid Drottninggatan (kv Munken)
• Bostäder planeras även i både Bråstorp och på Väster
• I Borensberg planeras för villatomter i Bråta hagar samt bostäder på gamla ICA-tomten

Kommunen planerar också för ett område för landsbygdsutveckling i sjönära lägen (LIS-område) vid Godegård. Det innebär ytterligare 10-15 attraktiva villatomter vid Höksjön, ca en km från Godegårds samhälle. Lägg därtill satsningen och planprogrammet för Bromma/Kärsby/Djurkälla som också genererar tomter. Tillsammans inom några år kommer alla dessa nämnda områden leda till över 700 bostäder vilket är mångdubbelt mer än vad Solidariskt Motala lyckades leverera under 2 hela mandatperioder!

I svallvågorna efter Lalandias planer att etablera sig i Motala finns det många positiva signaler just nu där mängder av företag har tagit inofficiella kontakter med kommunen och vill etablera både företag och byggprojekt. Ett exempel är företaget Serneke där kommunen skrivit en avsiktsförklaring kring ett samarbete om bostäder i området Gamla Motala Verkstad. Det är ett tydligt exempel där Motalas attraktionskraft visar styrka. Vi behöver externa aktörer som kan hjälpa oss i samhällsbygget, t.ex att utveckla det gamla verkstadsområdet till något bra – en utmaning som kommunen själva aldrig skulle kunna klara ut själva.

Förutom bostäder, arbetar vi aktivt med att planera för en förändring av Stora Torget samt med en översyn av parkeringssituationen i centrum. En aktiv dialog med centrumföreningen är viktigt för att göra vår stadskärna attraktiv. Senaste attitydundersökningen hos företagare (NKI-index) visar att vi är på rätt väg även vad gäller förutsättningarna för att företagen ska kunna växa och att nya näringar etableras.

Alliansen fortsätter samhällsbygget. Vi är alla väl medvetna om att den rådande situationen med coronavirusets spridning kommer att ge ekonomiska konsekvenser – hur stora vet vi däremot inte än. Vi måste agera på och navigera oss igenom detta tillsammans på bästa sätt. Parallellt med detta arbetar vi med att långsiktigt förbereda kommunen för tillväxt, både för nya medborgare och fler företag. När vi kommer ut på andra sidan ska vi vara redo att fortsätt utveckla Motala kommun. Det gagnar alla våra medborgare och företagare.

Hans Tevell, gruppledare (M)
Jan Arvidsson, gruppledare (C)
Kenneth Söderman, gruppledare (L)
Erik Forslund, gruppledare (KD)