Alliansen möter framtiden

Nu är det snart dags att på allvar dra igång budgetarbetet för 2021 då Alliansens budget kommer jämföras med en budget från Solidariskt Motala. Det har varit intressant att följa de rödgröna under 2020. I en tid när alla varit överens om att kostnadsökningen vida överstiger ökningen i intäkter så har Solidariskt Motala inte agerat.

Trots beslut i KF om långsiktiga ekonomiska mål så faller man i glömska. Trots tydliga direktiv från SKR att vi behöver spara, så agerar man inte. Konsekvent säger de rödgröna NEJ till i princip alla sparåtgärder som tjänstemännen föreslår, och hänvisar istället till sin egen budget som röstades ned i KF – trovärdigt?

Vad vill då Solidariskt Motala med S i spetsen? De hänvisar till sparförslag i sin budget. De allra flesta av dessa förslag är redan prövade av Alliansen. Kvar blir ett antal märkliga förslag som besparing på tjänstebilar, outsourcing av IT och annat. Men det är inte trovärdigt att spara 20-tals miljoner på dessa områden, bara en bråkdel av den summan är möjlig.

Inte nog med det, under våren har nya förslag fullkomligt haglat från S – utökade verksamheter som ytterligare skulle pressa ekonomin. Vad sägs om Hälsocenter++, högre lönekompensationer och när man ändå är igång – bort med delade turer i äldreomsorgen – kostnaden spelar ingen roll! Pengarna i den socialdemokratiska plånboken tycks aldrig ta slut! Bandyhallen SKA skyndsamt byggas – även om man måste ta hjälp från SD. Alla dessa förslag handlar om kostnadsökningar i driftbudgeten på säkert 30-40 miljoner – trovärdigt?

På senaste mötet med kommunstyrelsen skickade S med en protokollsanteckning där de skriver om sin oro över bokslutet för 2019 och att de anser att Alliansen inte kan hantera ekonomin! Ingen överraskning för oss – men S har ännu en gång visat att det där med ekonomi inte är deras bästa gren. Att tro att man kan erhålla medborgarnas stöd för denna inkonsekventa politik är ju bara en dröm.

Varför inte vara tydlig med att S vill höja kommunalskatten – en skatt som värst drabbar de ekonomiskt utsatta – en 50-öring räcker knappast om man ska genomdriva alla kostnadsdrivande förslag som Solidariskt Motala lägger fram.
Alliansen är övertygade om att det behövs skarpa prioriteringar för att behålla Motalas attraktionskraft. Gör vi inget nu utan låter ekonomin krascha så tvingas vi att höja skatterna rejält och Motalas attraktionskraft skadas. Hur stor skillnad i beskattningen klarar vi i jämförelse med Linköping?

Ett politiskt styre mår alltid bra av en tydlig opposition – det främjar kreativiteten. Hittills har Solidariskt Motala agerat svagt. Alternativa besparingar har lyst med sin frånvaro och man frånsäger sig ideligen ansvar. Men vi bör vara överens om målet – Motalas bästa! Kom med konstruktiva och finansierade förslag inom kommunens budget så ska vi från Alliansens sida göra allt vi kan för att gå till mötes.

Alliansen fortsätter samhällsbygget. Utmaningar i ekonomin finns som vi måste agera på och navigera oss igenom, men långsiktigt behövs klara spelregler för att klara ekonomin. Man kan inte leva över sina tillgångar och kostnader behöver balanseras mot intäkter. Corona-krisen förvärrar detta ytterligare och det är nu viktigt att agera klokt.

Kommer Solidariskt Motala lägga en klok budget för 2021 eller kommer det likt förra gången vara ett luftslott som de inte ens själva vill ta ansvar för. Vårens budgetdebatt blir intressant. Alliansen tar sitt ansvar och kommer lägga en klok budget för framtiden.

Hans Tevell, gruppledare (M)
Jan Arvidsson, gruppledare (C)
Kenneth Söderman, gruppledare (L)
Erik Forslund, gruppledare (KD)