Avsiktsförklaring mellan Motala Kommun, AB Wettern och Serneke Group AB

Idag, tisdag den 25/8-2020 fattade kommunstyrelsen beslut om en avsiktsförklaring med avgörande betydelse för Motalas framtid. Vi i Alliansen är väldigt glada över att Serneke Group AB vill vara med och utveckla Motala stad till en ännu mer attraktiv besöksstad och stad att bo i.

Motala kommun är stark men vi saknar ekonomiska möjligheter att förverkliga de visioner vi ser framför oss. I ett samarbete mellan Motala kommun, Serneke, det kommunala bolaget AB Wettern och andra aktörer kan vi klara av det. Vi vill gå samman med ett flertal aktörer som tillsammans får de ekonomiska muskler som krävs för att förverkliga en vision om hur staden kan utvecklas. Sanningen är att ensamma är vi små, tillsammans är vi starka.

Avsiktsförklaringen pekar ut tre områden som vi vill utveckla. De nyckelområdena är Gamla Motala verkstad, området längs Göta Kanal och Idrottscenter vid riksväg 50. Det är ett långsiktigt projekt som sträcker sig över årtionden men så fort bitarna faller på plats kan vi starta och det bör kunna ske inom något år. Högsta prioritet blir då att våra idrottsanläggningar får en ny placering i det område som vi kallar idrottscenter 50.

Idrottscenter 50

För att bereda plats för attraktiva bostäder i centrala Motala vill vi fokusera våra idrottsanläggningar vid riksväg 50. Där har vi ett område med god infrastruktur, beläget mitt i Sverige med närhet till Lalandia och den nya simhallen som  ska byggas i området. Vi vill skapa ett idrottscenter av stor skala som erbjuder möjlighet för många olika sporter. Visionen är att föreningar från hela vår region skall kunna hyra in sig i ett helhetskoncept med boenden, butiker och närhet till fritidsanläggningar av världsklass. Tillsammans med Lalandia ser vi att området Varamon kan leva upp året runt vilket möjliggör för fler intressenter att komma hit och berika vår stad!

Gamla Motala verkstad (GMV)

Området kring GMW är ett av Motala stads finaste områden och det är även vår historiska vagga. Tillsammans vill vi utveckla området till ett modernt bostadsområde som bevarar områdets historiska prägel. Framför oss ser vi bostäder, förskolor, restauranger, fik och företagande som tillsammans med en renoverad eventlokal i form av Lokverkstaden skapar ett område som kommer locka många nya invånare till Motala kommun. Fokus för hela området blir att väva in det gamla med det nya, på liknande sätt som man lyckats med i Norrköping stad. Vi ser detta som vår chans att bevara och lyfta Motalas kulturarv för framtiden. Kommunen har inte möjlighet att utveckla området ensam.

Göta kanal

Motala är Östergötlands sjöstad. Vi vill utveckla det konceptet genom att utveckla stråket längsmed Göta kanal. Det område mitt i centrala Motala som idag präglas av idrottsanläggningar skulle kunna utvecklas till ett naturskönt bostadsområde i anslutning till kanalen. Framför oss ser vi ett område med bostäder i ett naturskönt läge som kan kompletteras med kiosker, restauranger och affärer som binder samman kanalen med staden. Vi ser även hur Motala Centrum kan knytas samman med Gamla Motala verkstad genom att utveckla stråket längsmed Göta kanal. En skiss över ett första bostadsområde visas på bilden nedan men vår vision är att hela kanalområdet mellan centrum och GMW ska bebyggas.

Dröm, vision eller på god väg?

Ensamma klarar vi inte av detta! Tillsammans med starka aktörer med mångårig erfarenhet från liknande projekt är det inte en dröm, det är en högst genomförbar möjlighet. Motala är en kommun i startgroparna för en fantastik tillväxt och genom att stora aktörer nu har fått upp ögonen för Motala så kommer dessa första steg leda till ett mervärde för hela kommunen. Vi är stolta, öppna och nyskapande och det här projektet befäster våra ledord.

Tillsammans kan vi utveckla Motala, skapa arbetstillfällen och göra Motala till ett besöksmål för alla!  Tillsammans kommer Motala bli en kommun som lyfter hela vår region med omnejd!


Bilder: Serneke Group AB (observera att bilderna endast är skisser och visar visioner, inte ett färdigt förslag)