Alliansen satsar på Borensberg!

Vi presenterar kommunens budget för 2021, med plan till 2023, i Borensberg.


Budgeten för 2021-2023 är full med satsningar på Borensberg med närområde.

Vi hade helst bjudit in alla i Borensberg att vara med denna måndag, men Coronasituationen gör det tyvärr inte möjligt.

Vi kommer därför att sända från Glasbruket i Borensberg från 17:00 måndag 31:e augusti. Sändningen kan du följa live eller i efterhand på Alliansens Facebooksida, ”Alliansen Motala”.

Undrar du något över budgeten så kan du ställa dina frågor under live-sändningen, eller nå oss via

Alliansen satsar på Borensberg!
Borensberg är en av de allra mest attraktiva delarna i kommunen, med närhet till såväl vatten, skog och slätt.
I budgeten för 2021 vill Alliansen ta vara på dessa värden, och utveckla dem, främst via följande satsningar:

• Utbyggnad av småbåtshamnen.
• Möjliggör för 120 nya bostäder, då både en- och flerfamiljshus.
• Den gamla brandstationstomten liksom gamla ICA-tomten planläggs nu också för bostäder.
• En konstgräsplan ska byggas.
• Ny gång- och cykelväg mellan Hällsättersleden och Hagstigen.
• Industriområdet i Erstorp kommer att iordningsställas under 2021 för industri och handel.
• Utökat antal parkeringsplatser i centrala Borensberg.
• Genomgång och anpassning av skolorna.
• Ser över möjligheterna för bostadsbyggande längs med gamla riksväg 34 mellan Borensberg och Motala.

Har du inte möjlighet att följa mötet hittar du hela budgeten genom att skanna rutan nedan med din mobilkamera, eller besöka oss på www.Alliansenmotala.se


> 20200831_inbjudan_borensberg (pdf)