Okategoriserade

Det är beklagligt, men nu är det nog

Piraterna i Motala har under många år varit ett stort namn inom speedwaykretsar och marknadsfört kommunen mycket väl, både nationellt och internationellt. För detta har kommunen betalat ut ett marknadsföringsbidrag till Piraterna.

Men, Piraterna är också en förening som har dragits med ekonomiska problem under en längre tid. Genom åren har Motala kommun bidragit med mångmiljonbelopp till Piraterna. Det har utöver marknadsföringsbidrag handlat om arrendefritt, förmånliga lån och investeringar i anläggningar. År 2017 var Piraternas ekonomi återigen i krisläge och kommunen hjälpte till genom att köpa byggnaderna på anläggningen för 4,2 miljoner kronor. I samband med det skulle ett hyresavtal ha upprättats mellan kommunen och Piraterna men detta har inte skett. Piraterna har alltså haft hyresfritt sedan 2017 och det är inte acceptabelt. Kommunens kostnader för anläggningen uppgår till ca 300 000 kr per år, vilket är den hyresnivå som kommunen föreslår.

Vår roll som politiker är att hushålla med medborgarnas gemensamma resurser på ett klokt sätt. Kommunen kan inte fortsätta att hålla Piraterna under armarna genom att skjuta till skattemedel när dessa bland annat slussas in i ett aktiebolag och används till förarlöner, istället för att ge tillbaka till kommunens medborgare. Piraterna har ingen ungdomsverksamhet eller annan verksamhet som bidrar till allmännyttan på det sätt som exempelvis fotbollen, innebandyn eller gymnastiken gör och deras arena kan heller inte användas av allmänheten.

Piraterna är en förening med vinstintresse och därmed anser vi att ett minimikrav är att de ska kunna bära sina kostnader och göra rätt för sig. Kommunen kan inte vara garanten för att de ska kunna fortsätta med sin verksamhet. Det har gått snart tre år sedan kommunen förvärvade byggnaderna och det är hög tid att hyresavtalet undertecknas.

Alliansen Motala
Annelie Almérus (M), kommunstyrelsens ordförande
Karin Westberg (C), kultur- och fritidsutskottets ordförande
Kenneth Söderman (L), gruppledare
Erik Forslund (KD), gruppledare

Källa: www.mvt.se/asikter/artikel/det-ar-beklagligt-men-nu-ar-det-nog-piraterna/4r1we8pl