Åtgärder med anledning av skärpta allmänna råd

Kommunens krisledningsstab sammanträder under förmiddagen. Följande beslut har tagits:

Stängning av anläggningar

  • Bibliotek, simhall och museer i Motala kommun stängs med omedelbar verkan, från den 30 oktober till och med den 19 november.
  • Beslutet gäller den breda allmänheten.
  • Föreningsverksamhet för barn och unga födda 2005 eller senare får fortsätta att bedrivas. Det gäller även skolans simundervisning.
  • Simhallens simkurser ställs in under perioden.

Beslutet är fattat av kommundirektören i samråd med kommunstyrelsens ordförande och krisledningsstaben. Beslutet kan komma att förlängas.

Läs mer om de skärpta allmänna råden på Folkhälsomyndighetens webbplats