Budget 2022 | Ansvar för ekonomin samtidigt som vi utvecklar Motala

Mål och Resursplan (MoR) 2022 med plan 2023-2024 för Motala kommun
Alliansens budget för 2022 står för ansvar för ekonomin samtidigt som vi utvecklar Motala.

På bilden ovan syns Alliansens representanter i det vackra junivädret, från vänster Bengt-Åke Karlsson (C), Kjell Fransson (L), Erik Forslund (KD) och Annelie Almérus (M).

Alliansen Motala´s framtida budget för perioden 2022, även med plan för perioden 2023-2024.

> Mål och Resursplan (MoR) 2022 (pdf, Alliansen Motala)
> Mål och Resursplan (MoR) 2022 (pdf, Motala kommun)

Alliansen Motala