Budget 2023

Mål och Resursplan (MoR) 2023 med plan 2024-2025 för Motala kommun
Alliansens budget för 2023 står för ansvar för ekonomin samtidigt som vi utvecklar Motala.

Idag hade Alliansen Motala en presskonferens där vi presenterade Budget 2023. Budgeten är ansvarsfull och pekar ut många möjligheter för kommunen att utvecklas

På bilden ovan syns Alliansens representanter, från vänster Mark Henriksson (M), Erik Forslund (KD), Maria Persdotter (C), Kenneth Söderman (L)

Alliansen Motala´s framtida budget för perioden 2023, även med plan för perioden 2024-2025.

> Mål och Resursplan (MoR) 2023 (pdf)

Alliansen Motala